„Енергија је свуда око нас “

Техника и технологија је наставни предмет који покрива разне области техничког стваралаштва. У ОШ „Милица Стојадиновић Српкиња“ Врдник  смо по 2. пут узели учешће у пројекту „Енергија је свуда око нас “ који  има за циљ да се пробуди свест о проблему енергије код најмлађих чланова друштва. Заинтересовани ученици израђују презетације и праве макете на задату тему.

Школске 2020/21 је на конкурсу „Енергија је свуда око нас 2020/21“  учествовао  ученик Немања Милосављевић, 7. разред

Назив рада- Макета- „Воденица“ (кликните и погледајте рад)

Mодел је производ ученикове идеје да искористи водени ток реке за производњу  електричне енергије за основне потребе једног домаћинства.

Image
Image
Image 1
Image 1

Да се подсетимо и радова који су учествовали на конкурсу 2019/20

Друго место је освојио рад нашег ученика Михајла Тривића

Назив рада-Геотермална енергија у Врднику ( мултимедијална презентација)

(кликните и погледајте рад)

Image 2
Image 2

Презентација се бави алтернативним изворима енергије и могућношћу коришћења једног од њих у Врдмику- геотермалном енергијом.

Презентација ученицима кроз мултимедију, квиз даје информације о теми и подстиче их на размишљање шта имају и како да лепше живе у свом природном окружењу.

  • Лука  Пармачевић 8. разред

 Назив рада: Макета куће и систем сакупљања воде    

Image 3
Image 3

Идеју је Лука представио:

„Живим у Врднику туристичком месту, а лети се дешава да нема воде. Такве ситуације могу смање број  туриста. Акумулација воде у резервоарима (са крова кућа, викендица, стамбених зграда…) донела би знатне уштеде и решила проблем.“

 Опис рада

На постојећи систем одвода воде са крова, поставља се мрежа за механичко одвајање крупних нечистоћа (лишће, грање, лед…).

Постојећим цевима (олуком), вода се доводи до једног мањег резервоара који служи као филтер за механичко пречишћавање (каменчица, песка, ситних нечистоћа…)

Цевоводом се тако пречишћена вода одводи до другог резервоара веће запремине, који може бити укопан или постављен у подрум. Резервоар може бити хоризонтални цистерна или вертикални у зависности потреба корисника.

Пумпом се вода из резервоара разводи до потрошача.

Вишак воде се преко преливног цевовода одводи из резервоара за скупљање кишнице.

Злата Лозић и Анђела Петковић 8. разред

Назив рада: Планети помажи у рециклажи ( мултимедијална презентација).

Image 4
Image 4

Презентација обрађује  тему Екологија, рециклажа, и заштита животне средине и управљање отпадом и упоѕнаје ученике са датим појмовима. Ученици дају информације како се односити према отпаду у циљу очувања природе, а размишљају како се у њиховом месту, Врднику односе према том питању. Уочавају добар пример „Еко метал“.

Напомена, презентације садрже навигацију која није могућа у свим прегледачима.

 Ментор ученицима  је Мирјана Бурсаћ наставник ТИT.