Ученички парламент

У седмом и осмом разреду организује се Ученички парламент. Парламент чине по два представника сваког одељења у школи. Чланове парламента бирају ученици одељењске заједнице сваке школске године. 

ЧЛАНОВИ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА ЗА 2020/2021. ГОДИНЕ

КоординаторМарија Кнежевић
ЧлановиАнђела ПардовицкиVII-1
Марија МедведецVII-1
Aндреа АџијаVII-2
Слађана СавићVII-2
Викториа ЈовановићVIII-1
Милена МитровићVIII-2

У раду Школског одбора учествују: Андреа Аџија и Викториа Јовановић

Актив за школски развојни програм: Милена Митровић

Тим за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања: Анђела Пардовицки

Овде можете погледати План рада ученичког парламента у 2020/2021. години.