Органи управљања

РУКОВОДСТВО

Директор школе: Саша Матешић

Састав Школског одбора у на дан 22.10.2020.

Име и презиме:Овлашћени предлагач:
Весна Керкезнаставничко веће
Далибор Пантелићнаставничко веће
Милан Ивошевићнаставничко веће
Младенка Симићсавет родитеља школе
Срђан Тривићсавет родитеља школе
Весна Нинковићсавет родитеља школе
Александар Јоцићлокална самоуправа
Илија Сретићлокална самоуправа
Драган Лалићлокална самоуправа