Библиотека

Библиотекар: Марија Кнежевић

Радно време библиотеке:

ДАНРАДНО ВРЕМЕ:
ПОНЕДЕЉАК8:35-9:00 и 9:40-12:00
УТОРАК8:00-9:30 и 10:30-12:35
СРЕДА8:00-9:05 и 10:30-13:15
ЧЕТВРТАК8:00-8:30 и 9:15-13:05
ПЕТАК8:35-9:00 и 9:45-14:30

Предлог за читање