Једносменски рад

АКТИВНОСТОПИС АКТИВНОСТИНАСТАВНИК/РЕАЛИЗАТОРТЕРМИН ОДРЖАВАЊАМЕСТО ОДРЖАВАЊА
Подршка у учењу српског језика и књижевности  Додатни рад на темама које се обрађују на редовним часовима Српског језика и књижевности – додатна подршка ученицима у учењу (вeжбање на задацима, кроз игре, квизове…).  Марија Кнежевић7. разред уторак 6.часматична школа у Врднику  
Језичке вратоломије  Бављење честим говорним и правописним грешкама кроз занимљиве примере који су повезани са градивом из граматике које се обрађује на часовима Српског језик и књижевности. Уједно, ученици добијају додатну подршку у учењу и припремању за провере знања.  Марија Кнежевић5-8.разред петак 7.часматична школа у Врднику  
Креативне драмске радионице  Бављење тумачењем и анализом књижевних дела која се обрађују на часовима Српског језика и књижевности. Осим књижевности, по потреби, простор се даје и градиву из језика и језичке културе, те се ученицима на тај начин пружа додатна подршка у учењу и припремању за провере знања.  Марија Кнежевић5-8.разред петак 6.часматична школа у Врднику  
Подршка у учењу – Математика  Додатни часови математике диференцирани према образовним потребама ученика, припрема за такмичење, допунски рад, помоћ при изради домаћих задатака  Александра Олчан Петковић2-4.разред понедељак 5.час   7.разред среда 7.час  и четвртак 6.час   8.разред четвртак 7.час    матична школа у Врднику  
Подршка у учењу , припрема за завршни испит- Математика  Различите теме (модули) се детаљније обрађују, чиме се унапређује знање ученика, што би довело до бољих резултата на завршном испиту  Александра Олчан Петковић8.разред понедељак 7.часматична школа у Врднику  
Умеће одрастања  Кроз радионице подстиче се укупни лични и социјални  развој, развој комуникацијских вештина, превенција болести зависности, подршка у условима пандемије  Александра Олчан Петковић5-8.разред среда 6.часматична школа у Врднику  
Мали програмери – велика дела  Додатне вежбе и задаци из информатике и рачунарства; када има простора ученици који воле игрице и желе да и сами стварају игрице, уводе се у свет програмирња, код ученика се развија критичко мишљење и вештине решавања проблема кроз алгоритамски начин размишљања  Александра Олчан Петковић5. и 6. разред понедељак 6.час   7.разред среда 7.часматична школа у Врднику  
Припрема за завршни испит из српског језика  Припрема ученика за успешно полагање завршног испита са акцентом на областима у којима се најчешће праве грешке, као што је читање и разумевање прочитаног. Ученици решавају различите задатке и враћају се на области које су им стварале потешкоће у претходним годинама.  Мирјана Бјелопетровић8.разред четвртак 6.часматична школа у Врднику  
Подршка у учењу из српског језика  Подршка и помоћ ученицима у областима које захтевају више времена и рада како би се успешније савладали. Све теме су заступљене(језик, књижевност и језичка култура).  Мирјана Бјелопетровић5-6.разред четвртак 7.часматична школа у Врднику  
Интернационални дан  Активност ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ ДАН је упознавање ученика са географским,историјским,културолошким и другим особеностима земаља у свету.Кроз форму ових часова сагледаће се целокупана прича друштвене географије,преко анализе држава и становника истих.Синтеза рада обухватиће различита поља истраживања:географске особености једне земље,културу,уметност,гастрономију,знамените личности,обичаје и друге одлике. Ученици допуњују знања која већ поседују,односно повезују и синтетишу тему изучавања,активно учествују у истраживачкој настави.  Љубица Давидовић5-8.разред среда 6.часматична школа у Врднику  
Припрема за завршни испит из географије  Припрема ученика за успешно полагање завршног испита,комбинованог теста.Ученици кроз припремну наставу обнављају градиво из географије,анализирају се области физичке,друштвене и регионалне географије са акцентом на области и питања која представљају тежи и свеобухватнији део градива.  Љубица Давидовић8.разред среда 8.часматична школа у Врднику  
Подршка у учењу из хемије – Припрема за завршни испит  Припрема ученика осмог разреда за полагање завршног испита из хемије у склопу комбинованог теста. Обнавља се градиво хемије у складу са одговарајућим образовним стандардима. У реализацији часа се користе различите технике и методе рада.  Маријана Милутин8.разред понедељак 6.часматична школа у Врднику  
Подршка у учењу из биологије и хемије  Ученицима се пружају различити облици подршке у учењу (додатна, допунска, пројектна настава…) у складу са потребама и интересовањем ученика. Циљ је развити компетенцију учења како се учи, планирани исходи: организовање и управљање сопственим учењем,  Маријана Милутин5-8.разред уторак 7.часматична школа у Врднику  
Центар за природне науке и истраживање    Активност прати и подстиче интересовања ученика за природне науке. Циљеви активности: а) развијање научне писмености, б) развијање компетенција за: учење, комуникацију, сарадњу, рад са хемијским посуђем, естетичке компетенције, дигиталне компетенције в) уочавање међупредметних корелација. Исходи: познавање рада у хемијској лабораторији, самостално планирање и извођење експеримената (због епидемиолошке ситуације), примена знања и методологија у објашњењу света природе, познавање вештина рада на рачунару, критичка и логичка употреба информација.  Маријана Милутин5-8. разред уторак 6.часматична школа у Врднику  
Решите да математику више не грешите  Подршка у учењу математике-све врсте подршке (допунски рад,израда домаћих задатака)  Анђелка Живанић3-6.разред уторак 6.часматична школа у Врднику  
Креативна математика  Подршка у учењу математике-све врсте подршке (додатни рад,припреме за такмичење,примена наученог,упутства при изради домаћих задатака)  Анђелка Живанић5-6. разред четвртак 6.часматична школа у Врднику  
Мој рачунар  Упознавање са рачунаром , рад на рачунару,компјутерски буквар,развој креативности и међупредметна компетенција за ликовну културу,математику,енгески и српски језик  Анђелка Живанић2-4.разред уторак 5.часматична школа у Врднику