Додатни рад и припремна настава

Додатни рад је интегрални део наставног процеса у школи. Организује се у функцији пружања додатне подршке надареним ученицима, односно за ученике од III до VIII разреда који имају посебне способности, склоности и интересовања за поједине наставне предмете/области. Циљ додатног рада је ефикаснији и бржи развој надарених ученика.

план додатне наставе 2020/2021.

НАСТАВНИКПРЕДМЕТРАЗРЕДТЕРМИН
Далибор ПантелићМатематикаIIIСреда, 5. час
Љиљана МишковићМатематикаIV
Мирјана БјелопетровићСрпски језикV, VI, VIII
Марија КнежевићСрпски језикVII
Александра Олчан ПетковићМатематикаVII
Анђелка ЖиванићМатематикаV, VI, VII