Запослени

У школи је запослено укупно 38 радника.

ОШ „Милица Стојадиновић Српкиња“