Родитељски динар – извештај

На предлог Савета родитеља у нашој школи је у овој школској години уведена могућност донација родитеља ученика. Овим путем обавештавамо да је на овај начин прикупљено 106.830,00 (словима: стошестхиљадаосамстотинатридесет динара). Поменута средства се стављају на располагање Савету родитеља који ће донети одлугу о начину њихове употребе. Овим путем још једном захваљујемо свима који помажу да школа постане боље, лепше и примереније место за рад нашим ученицима и наставницима.