Календари писмених провера

РАСПОРЕД ПИСАНИХ ПРОВЕРА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ

V-1

Недеља:Предмет:Врсте провере:
5-9.10.2020.Српски језик и књижевностПрви писмени задатак
БиологијаКонтролни задатак
12-16.10.2020.МатематикаПрви писмени задатак
ГеографијаКонтролни задатак
19-23.10.2020.МатематикаКонтролни задатак
26-30.10.2020.Српски језикКонтролни задатак
9-13.11.2020.Руски језикКонтролни задатак
16-20.11.2020.ГеографијаКонтролни задатак
23-27.11.2020.Српски језик и књижевностКонтролни задатак
БиологијаКонтролни задатак
30.11-4.12.2020.МатематикаДруги писмени задатак
7-11.12.2020.Српски језик и књижевностДруги писмени задатак
14-18.12.2020.Руски језикКонтролни задатак
21-23.12.2020.Техника и технологијаКонтролни задатак
V-2
Недеља:Предмет:Врсте провере:
5-9.10.2020.Српски језик и књижевностПрви писмени задатак
БиологијаКонтролни задатак
12-16.10.2020.МатематикаПрви писмени задатак
ГеографијаКонтролни задатак
19-23.10.2020.МатематикаКонтролни задатак
26-30.10.2020.Српски језикКонтролни задатак
9-13.11.2020.Руски језикКонтролни задатак
16-20.11.2020.ГеографијаКонтролни задатак
23-27.11.2020.Српски језик и књижевностКонтролни задатак
БиологијаКонтролни задатак
30.11-4.12.2020.МатематикаДруги писмени задатак
7-11.12.2020.Српски језик и књижевностДруги писмени задатак
14-18.12.2020.Руски језикКонтролни задатак
21-23.12.2020.Техника и технологијаКонтролни задатак

VI-1

5-9.10.2020.Српски језик и књижевностПрви писмени задатак
МатематикаКонтролни задатак
12-16.10.2020.БиологијаКонтролни задатак
ГеографијаКонтролни задатак
19-23.10.2020.Српски језик и књижевностПисмени задатак
26-30.10.2020.МатематикаКонтролни задатак
ФизикаКонтролни задатак
23-27.11.2020.ГеографијаКонтролни задатак
БиологијаКонтролни задатак
30.11-4.12.2020.МатематикаДруги писмени задатак
Српски језик и књижевностДруги писмени задатак
7-11.12.2020.ФизикаКонтролни задатак
Руски језикПисмени задатак
14-18.12.2020.Техника и технологијаКонтролни задатак
21-23.12.2020.МатематикаКонтролни задатак

VII-1

5-9.10.2020.БиологијаКонтролни задатак
ФизикаКонтролни задатак
12-16.10.2020.ХемијаКонтролни задатак
МатематикаКонтролни задатак
19-23.10.2020.Српски језик и књижевностПисмени задатак
Руски језикКонтролни задатак
26-30.10.2020.ГеографијаКонтролни задатак
9-13.11.2020.Српски језик и књижевностКонтролни задатак
23-27.11.2020.ГеографијаКонтролни задатак
ФизикаКонтролни задатак
7-11.12.2020.ХемијаКонтролни задатак
МатематикаПисмени задатак
14-18.12.2020.Српски језик и књижевностКонтролни задатак
Руски језик и књижевностКонтролни задатак

VII-2

28.9.-2.10.2020.ИсторијаКонтролни задатак
5-9.10.2020.БиологијаКонтролни задатак
ФизикаКонтролни задатак
12-16.10.2020.ХемијаКонтролни задатак
Математика/ГеографијаКонтролни задатак
19-23.10.2020.Српски језик и књижевностПисмени задатак
Руски језикКонтролни задатак
26-30.10.2020.МатематикаКонтролни задатак
9-13.11.2020.Српски језик и књижевностКонтролни задатак
23-27.11.2020.МатематикаКонтролни задатак
ФизикаКонтролни задатак
7-11.12.2020.ХемијаКонтролни задатак
Руски језикПисмени задатак
14-18.12.2020.Српски језик и књижевностПисмени задатак
МатематикаКонтролни задатак
21-23.12.2020.Техника и технологијаКонтролни задатак

VIII-1

28.9.-2.10.2020.ИсторијаКонтролни задатак
MатематикаКонтролни задатак
5-9.10.2020.БиологијаКонтролни задатак
Српски језикПисмени задатак
12-16.10.2020.ХемијаКонтролни задатак
ФизикаКонтролни задатак
19-23.10.2020.Руски језикКонтролни задатак
МатематикаКонтролни задатак
26-30.10.2020.ГеографијаКонтролни задатак
16-20.11.2020.ФизикаКонтролни задатак
ГеографијаКонтролни задатак
23-27.11.2020.МатематикаКонтролни задатак
30.11-4.12.2020.ХемијаКонтролни задатак
БиологијаКонтролни задатак
7-11.12.2020.Српски језик и књижевностПисмени задатак
Руски језикПисмени задатак
14-18.12.2020.Техника и технологијаКонтролни задатак
МатематикаКонтролни задатак