Ђак генерације 2019/20. године

Лука Пармачевић је ученик генерације за 2019/20. годину основне школе,,Милица Стојадиновић Српкиња“ у Врднику.

Ученик је показао висок степен рада,залагања,интересовања као и мотивисаности у раду.Сваком наставном предмету приступао је одговорно и савесно и својим радом али и активношћу на часовима успевао да савлада све задатке наставног садржаја који је касније знао да репродукује и примени. У свом досадашњем школовању увек је имао одличан успех (5,00). Савестан,мотивисан и креативан у раду.

Одговоран и доследан у извршавању свих обавеза, редовно је похађао наставу готово без изостанака,као и часове бројних ваннаставних активности.

Често и радо је учествовао у свим друштвеним активностима у одељењу као и у школи.Био је представник свог одељења у 7. разреду у Ученичком парламенту школе. Успешан и као спортиста.Годинама се бавио пливањем.

Остварио је бројне успехе на такмичењима до сада:

-пети разред- 3. место, општинско такмичење у пливању

-шести разред- 1. место, општинско такмичење у пливању, 2.место, окружно такмичење  у пливању, 2. место, општинско такмичење из биологије,1.место, општинско такмичење из историје

-седми разред- 3. место, општинско такмичење из географије,пласман на окружно такмичење

-осми разред-3.место, општинско такмичење из биологије и историје

Захваљујући свом раду и стеченом знању успео је да упише жељену школу.

                                                                                             Одељенски старешина:

                                                                                                     Љубица Давидовић